‘ԻՐԱՎՈՒՆՔ’

 • Ի՞նչ է սերվիտուտը և ինչպե՞ս է այն սահմանվում
  Սերվիտուտը քաղաքացիական իրավունքի կարևորագույն ինստիտուտներից է: Սերվիտուտ եզրույթը  լատիներեն servitus բառից է, որը թարգմանաբար նշանակում է ենթակայություն, ծառայություն, պարտավորություն: Սերվիտուտին վերաբերող...
  February 20, 2011 15:10
 • Ինչպե՞ս հայցադիմում գրել
  ՀՀ Սահմանադրության 91-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` «Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները` Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան»: Իսկ դատարաններն արդարադատություն...
  February 12, 2011 3:51
 • Ի՞նչ է հայցը և ի՞նչ տարրերից է այն բաղկացած
  ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի համաձայն` «յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք»:...
  January 30, 2011 14:00
 • Ի՞նչ է հայցային վաղեմությունը
  Մարդկանց հարաբերություններում լինում են դեպքեր, երբ մեկի կամ մի խմբի կողմից դրսևորվում է ոչ իրավաչափ վարքագիծ, որի հետևանքով խախտվում են այլոց իրավունքներն ու ազատությունները: Այս իրավիճակը ենթադրում է...
  January 7, 2011 0:59
 • Ի՞նչ է աշխատանքային պայմանագիրը
  Հավանաբար չկա մի մարդ, որ իր կյանքի ընթացքում գեթ մեկ անգամ չառնչվի աշխատանքային պայմանագրի: Դա, բնականաբար, պայմանավորված է նրանով, որ յուրաքանչյուր ոք ցանկանում է աշխատանքի միջոցով ապահովել ոչ միայն իր,...
  December 19, 2010 7:00
 • Ի՞նչ է վարձակալության պայմանագիրը
  Վարձակալության պայմանագիրը դասվում է այն պայմանագրերի շարքը, որոնք լայն շրջանառություն ունեն: Դրա առանձնակի կարևորությունը, թերևս, պայմանավորված է նրանով, որ քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները օգտվում...
  December 12, 2010 10:00
 • Ի՞նչ է առուվաճառքի պայմանագիրը
  Առուվաճառքի պայմանագիրը քաղաքացիական շրջանառությունում ամենատարածված պայմանագրերից է: Դրա միջոցով քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները վաճառում կամ գնում են շարժական կամ անշարժ գույք, սննդամթերք, կենցաղային...
  November 14, 2010 8:03
 • Իրավագիտակցության կարևորությունը
  Մարդը, լինելով հասարակության հիմնական և անփոխարինելի բաղկացուցիչը, օժտված է անօտարելի բնական և պոզիտիվ (դրական) իրավունքներով, ազատություններով, որոնք բնականոն կյանք վարելու նախապայման են: Սակայն լինում...
  November 7, 2010 9:00