‘բորսա’

 • Դոլարը իջնում է
  Ապրիլի 25-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 4,250,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 411.3 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարիդիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 411 դրամ:  
  April 25, 2013 17:24
 • Դոլարը իջնում է
  Ապրիլի 22-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 2,080,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 414.32 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարիդիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 414.15 դրամ:
  April 22, 2013 17:40
 • Դոլարը`415.5 դրամ
  Ապրիլի 19-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 700,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 415.5 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարիդիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 415.5 դրամ:  
  April 19, 2013 17:55
 • Այսօր բորսայում դոլարով գործարք չի կնքվել
  Ապրիլի 18-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում ԱՄՆ դոլարով գործարք չի կնքվել:
  April 18, 2013 17:24
 • Կարծես դոլարը կայունանում է
  Ապրիլի 16-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 2,360,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 417 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 417 դրամ:
  April 16, 2013 17:25
 • Դոլարը սկսեց իջնել
  Ապրիլի 15-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 2,460,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 417 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 417 դրամ:
  April 15, 2013 17:31
 • Այսօր բորսայում դոլարով գործարք չի կնքվել
  Ապրիլի 12-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում ԱՄՆ դոլարով գործարք չի կնքվել:
  April 12, 2013 17:58
 • Դոլարը նորից բարձրանում է
  Ապրիլի 4-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 5,600,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 418.48 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 418.5 դրամ:
  April 4, 2013 17:22
 • Կայացել է 3 900 000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք
  Մարտի 29-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 3 900 000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 417.35 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 416.5 դրամ:
  March 29, 2013 16:34
 • Դոլարը 418.5 դրամ
  Մարտի 28-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 6 950 000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 418.85 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 418.5 դրամ:
  March 28, 2013 16:34
 • Դոլարը տատանվում է
  Մարտի 27-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 900 000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 419.75 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 419.75 դրամ:
  March 27, 2013 16:50
 • Դոլարը`418.05 դրամ
  Մարտի 25-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 3,100,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 418.01 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 418.05 դրամ:
  March 25, 2013 17:35
 • Դոլարի դիրքերը տատանվում են
  Մարտի 22-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 4,800,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 418.67 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 418.5 դրամ:
  March 22, 2013 16:36
 • Դոլարը սրընթաց աճում է
  Մարտի 21-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 10,500,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 419.18 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 419.2 դրամ:
  March 21, 2013 16:47
 • Կայացել է 3,150,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք
  Մարտի 15-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 3,150,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 414.29 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 414 դրամ:
  March 15, 2013 17:46
 • Դոլարը`414.49 դրամ
  Մարտի 14-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 6,630,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 414.72 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 414.49 դրամ:
  March 14, 2013 16:26
 • Դոլարը սրընթաց բարձրանում է
  Մարտի 13-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 4,350,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 415 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 415 դրամ:
  March 13, 2013 16:27
 • Դոլարը սկսեց բարձրանալ
  Մարտի 11-ին “ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ” ԲԲԸ-ում կայացել է 350,000 ԱՄՆ դոլարի առք եւ վաճառք` 411.17 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց միջին կշռված փոխարժեքով: Փակման գինը կազմել է 411.5 դրամ:
  March 11, 2013 16:34