Ամերիկյան «Փարոս» և «Դադուրյան» հիմնադրամներն օգնության ձեռք են մեկնել գյումրեցի անօթևան ընտանիքներին

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, Օրվա լուր | | January 21, 2013 17:47

Կալիֆորնիայի «Փարոս» հիմնադրամը «Փարոսհարյուրհանունհարյուրի» ծրագրիշրջանակներում, ՆյուՅորքից «Դադուրյան» հիմնադրամիօժանդակությամբօրերս «Շիրակկենտրոնի» համագործակցությամբ իրականացրեց «Գյումրուձմեռ» բարեգործականծրագիրը: Գյումրուվագոն-տնակներումևկիսախարխուլշենքերումապաստանած, սոցիալապեսծանրպայամններումգտնվողշուրջ 60 ընտանիքիհատկացվելէվառելափայտ՝ 30խմև 350 անչափահասերեխաներիուպատանիների` ձմեռայինկոշիկներուվերարկուներ:
«Շիրակկենտրոնը» «Փարոս» և «Դադուրյան» հիմնադրամներինգյումրեցիհարյուրավորանօթևանընտանիքներիանունիցիրերախտագիտություննէհայտնում -20-27օ ցրտիպայմաններումվաղուցշարքիցդուրսեկածտնակներումբնակվողընտանիքներինվառելափայտով, կոշիկներովևվերարկուներովօժանդակելուհամար:
Գյումրուտնակայինավաններումիրականացրած բարեգործականծրագրիառաջինօրվամասինպատմող, «Շիրակկենտրոն»-իկողմիցպատրաստածտեսանյութըներկայացնումենքառանցմեկնաբանության

Դիտվել է 985 անգամ:
Print Friendly

Leave a Reply