Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ

Պաշտոնական, Օրվա լուր | | April 11, 2012 14:28

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին», «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հսկիչ (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ֆիրմային անվանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերացնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունհներ կատարելու մասին, «Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օերնքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություեններ կատարելու մասին, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքները:

Դիտվել է 873 անգամ:
Print Friendly

Leave a Reply