April 27th, 2013

  • Կարմրախտ
    Կարմրախտը ցանով ուղեկցվող սուր վարակիչ հիվանդություն է, որով հիվանդանում են միայն մարդիկ: Հիվանդությունն արտահայտվում է մանրաբիծ ցանով և վերին շնչուղիների  թեթևակի բորբոքմամբ : Առաջին անգամ կարմրախտի...
    April 27, 2013 7:57